“Ik vind het heerlijk om met mijn handen te werken. Dankzij mijn jobcoach ben ik aan het werk als timmerman.”

ATC Jobcoaching is een onderdeel van het Arbeid Training Centrum Gooi en Vechtstreek.

ATC is als jobcoachorganisatie en re-integratiebedrijf erkend door het UWV.

Jobcoaching

Werk vinden en behouden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt op het sociale en gedragsmatige vlak, is hier extra ondersteuning bij nodig. ATC Jobcoaching heeft specialistische jobcoaches in dienst die dit kunnen bieden.

Werkgevers profiteren van deze begeleiding omdat ook zij coaching krijgen in het aansturen van hun werknemer.

Het doel van de jobcoaching is het functioneren van deelnemers te versterken waardoor zij hun werk en het werkplezier behouden.

Naaister
“Ik had nooit kunnen dromen dat ik mijn creativiteit kwijt zou kunnen in de functie van coupeuse”

Voor informatie neem contact op met ATC Jobcoaching
via info@atcjobcoaching.nl of 035 - 887 28 34

Deelnemers

ATC Jobcoaching is er voor deelnemers...

...die extra begeleiding nodig hebben bij het behouden en/of vinden van een baan

...die extra ondersteuning nodig hebben bij het sociaal en gedragsmatig functioneren

...met psychiatrische problematiek of een stoornis in het autistisch spectrum

...met beperkte leermogelijkheden

Deelnemers krijgen begeleiding op maat. Dit kan bestaan uit: wekelijkse gesprekken, inwerken van de deelnemer in een nieuwe functie, aanleren van de benodigde werknemers- en beroepsvaardigheden, wennen aan een nieuwe werkomgeving en/of het leren omgaan met zijn of haar beperkingen in een werksituatie. Alle activiteiten zijn erop gericht het werk en het contact van de deelnemer met zijn werkgever en werkomgeving optimaal te laten verlopen.

Als een deelnemer een SFB-indicatie of een Wajong-uitkering heeft en geen betaalde baan, kan deze een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) aanvragen om zo zelf het traject naar een betaalde baan te regelen.

Jobcoachbegeleiding is kosteloos voor deelnemer en werkgever. UWV heeft ATC Jobcoaching erkend als jobcoachorganisatie en financiert de begeleiding. De jobcoach ondersteunt bij de aanvraag van de financiering bij UWV.

Kok in opleiding
“Bij het ATC hebben ze altijd tijd voor mij”

Voor informatie neem contact op met ATC Jobcoaching
via info@atcjobcoaching.nl of 035 - 887 28 34

Werkgevers

Een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen kan voordelen hebben. Vaak gaat het bij de werknemer om een kleine belemmering, die de uitoefening van het werk niet in de weg hoeft te staan. De inzet van de jobcoach is voor de werkgever kosteloos. Bovendien zitten er meerdere economische voordelen aan zoals korting op de werkgeverspremies en de ziektewetuitkering.

Jobcoachbegeleiding is kosteloos voor deelnemer en werkgever. UWV heeft ATC Jobcoaching erkend als jobcoachorganisatie en financiert de begeleiding. De jobcoach ondersteunt bij de aanvraag van de financiering bij UWV.

Overleg met collega’s
“Heerlijk, gewoon lekker bezig zijn met leuke collega’s”

Voor informatie neem contact op met ATC Jobcoaching
via info@atcjobcoaching.nl of 035 - 887 28 34

Contact

Voor informatie neem contact op met ATC Jobcoaching via info@atcjobcoaching.nl of 035 - 887 28 34

ATC Gooi- en Vechtstreek
Nijverheidswerf 65
1402 BV Bussum
info@atcjobcoaching.nl
www.atcjobcoaching.nl

Kantoor ATC Gooi- en Vechtstreek
ATC Gooi- en Vechtstreek